Blog

↓↓↓Sledujte obchodování na našem transparentním živém účtu↓↓↓

Obchodování s automatickým obchodním systémem

Živý účet, vklad 1000 USD

 

3.3.2017

Během února jsme se zamýšleli čím vás potěšit, a co udělat ještě lépe. Napadla nás jedna věc – co kdybychom dávali limitovanou edici AOS zdarma? Asi to znáte z tabletů a z mobilních telefonů – hrajete nějakou hru, a když chcete pokračovat rychleji, nebo nezobrazovat reklamu, je třeba doplatit. U nás žádná reklamy vyskakovat nebude. Zato jsme se nakonec ustálili na myšlence tzv. freemium verze. Co to znamená? Jedná se o kombinaci slov Free = zdarma a Minimum. Dali jsme tedy dohromady verzi AOS Bratislava Premium, která bude zcela zdarma, a bude mít stejnou funkčnost jako plná verze.

A v čem je tedy rozdíl? Systém jsme nastavili tak, aby byl co nejvíce bezúdržbový a jednoduchý na obsluhu. Zároveň čítá některá omezení. Hlavními jsou pouze 2 měnové páry, a depozit na účtu 1000-1500USD. Není žádné omezení pro výběru na účtu, a tak vždy když se hodnota účtu bude přibližovat k 1500USD, provedete výběr, a AOS poběží bez problémů dále.

No a jednoduše – pokud se vám AOS zalíbí, a budete chtít upgradovat, stačí si vybrat verzi LITE nebo Full. Tak si tuto verzi užijte. Věříme, že s ní budete spokojení 🙂

1.2.2017

Také jste sledovali napnuté finále Australian Open mezi Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem? Inspirovalo nás k tomuto zamyšlení:

Co má společného Roger Federer, Rafael Nadal a AOS Bratislava Premium Edition? Na první pohled to není zřejmé, ale pojí je společnost Nike. Zatímco tenistům pomáhá vyhrát na kurtu, nám pomáhají akcie firmy Nike v obchodování na burze. A jak? Podívejte se na náš krátký test inspirovaný finálovým duelem na Australian Open 2017. A výsledek? Zisk 46% za 12 měsíců


15.1.2017

Děkujeme všem za hojnou účast na semináři. Měli jsme z toho radost

5.1.2017

Představení verze 3.0 AOS Bratislava Premium Edition již příští týden. 14.1. 2017 se s vámi potkáme již tradičně v hotelu Čechie v Praze, kde představujeme své novinky. Můžete se těšit na setkání s českou i slovenskou pobočkou a s detailním vysvětlením principů fungování AOS.

23.12.2016

Krásné svátky vám všem a hodně úspěšných obchodů v příštím roce!!!

5.12.2016

Připravujeme pro vás verzi AOS Bratislava Premium v3. Bude obsahovat načítání zpráv z trhu a další možnosti. Moc se na to těšíme! Oficiální představení zatím předběžně v lednu 2017. Více zde

3.11.2016

Získali jsme první místo v kategorii „Best Forex Robot“ na veletrhu China Forex Expo 2016. Více zde 

20.8.2016

Připravujeme novou verzi AOS Bratislava Premium v3.0., která bude již načítat zprávy z trhu a přizpůsobí jim obchodování. Tato možnost půjde zapnout/vypnout

6.5.2016

Zavádíme do prodeje balíček 4 AOS pod názvem Europe Trading Box a na tomto místě můžete sledovat vývoj jeho obchodování. A co balíček obsahuje?

Balík AOS kombinuje více technik obchodování, a diverzifikuje tak možnosti trhu Forex:

  • Prague MartiGrid

AOS na bázi Price Action, obohacené prvky martingale a grid. Obchoduje se tedy velký počet malých obchodů, které se uzavírají dle dynamiky trhu

  • Paris Grid

AOS s cílem stabilního zisku a nízkých poklesů. Jeho výhodou je používání zajišťování pozic, tzv. grid strategie bez navyšování lotů. Výjimečný je tím, že využívá technickou analýzu pro bezpečný vstup na trh. Má více možností nastavení, a není blokován pouze na jeden měnový pár. AOS pracuje s brokery do spreadu max. 4.

  • Berlin Market Hours

AOS s obchodní strategií „scalping“ za pomoci technických indikátorů. Scalping je přístup, při němž investor obchoduje velmi malé pohyby v krátkých časových úsecích, které trvají maximálně několik minut.

  • Brussels Trend

AOS zaměřený na na obchodování trhů s vyšší volalititou. V jednu chvíli otevírá pouze jeden obchod s fixní velikostí lotu, a to se snahou zobchodovat správný směr trendu.  Má více možností nastavení, a obchoduje 5 měnových párů.

16.4.2016

Tento víkend jsme se účast­nili kon­fe­rence ShowFX World v Bra­ti­slavě. Na pořadu byly před­nášky a pre­zen­tace před­ních tra­derů a bro­kerů. Nej­větší úspěch měl semi­nář Char­lie Bur­tona, zná­mého z pro­jektu BBC, kde během roč­ního natá­čení zhod­no­til účet z 10tis na 100tis USD. Úspěšně jsme pre­zen­to­vali náš AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion, stejně jako mož­nost pro­gra­mo­vání auto­ma­tic­kých obchod­ních sys­témů na zakázku. Během krát­kých pře­stá­vek jsme odpo­ví­dali na vaše dotazy. Při­pra­vu­jeme pro vás ještě krát­kou video repor­táž z této udá­losti, na které jsme načer­pali opět nové poznatky, které budeme postupně zapra­co­vá­vat do našich obchod­ních systémů. Více informací zde 

13.3.2016

Na měnovém páru EURUSD bylo po pátečním vyhlašování úrokových sazeb pěkně rušno. Cena poklesla z 1,09 na 1,08 a následně vyskočila až k 1,12. Komentář k dění na trhu např. zde

A jak na tyto skoky reaguje AOS Bratislava Premium? Podívejme se na obrázek. Ke dnešnímu dni jsou všechny pozice na tomto páru vyprodané, a můžeme tedy vývoj za poslední 3 měsíce na tomto grafu zhodnotit: AOS si bez problémů poradil s nárůstem z 1,0795 na počátku února, až k nárůstu na 1,1370 dne 11.2.2016. Červené linie znázorňují, kde AOS otevíral short obchod, a modré, kde byly otevřeny dlouhé pozice (buy). Jelikož AOS využívá průměrování nákupní ceny, tak v bodě uzavření všech obchodů jsou sice některé obchody ztrátové, ale zisky na ostatních pozicích je vždy převáží. Po celou dobu, kdy cena klesá, jsou otevírány jak hlavní pozice typu BUY, tak zajišťovací pozice typu SELL.

Červené vertikální linie označují body, kdy se obchodní systém přepíná do bezpečnostního režimu, který byl sepnutý vyšším než očekávaným nárůstem/poklesem na dané měně. Dobře je vidět v levé části grafu, kdy po první vertikální linii již nejsou obchody SELL otevírány tak často, a poslední SELL obchod je otevřen téměř na samém vrcholu u hodnoty 1,1365.

V číslech tento vývoj znamenal zisk +338 USD v agresivním nastavení 🙂

AOS Bratislava Premium na měnovém páru EURUSD

16.2.2016

Obchodní systém Bratislava Premium v 2.2. má některé nové funkce, které zajišťují bezpečné obchodování, a vykreslují v grafu hladiny, kterých je třeba dosáhnout pro uzavření obchodů v zisku. Když se podíváme na obchodování na live obchodním účtu, který zde zveřejňujeme, tak vidíme rostoucí trend na USDCAD, během kterého byla otevřena série SELL obchodů. Dle grafu je vidět, že první SELL byl otevřen 8.10.2015 na ceně 1,2790, a poslední SELL na ceně 1,4600 v lednu tohoto roku. Průměrováním nákupní ceny jsme se dostali 3.2.2016 do zisku, a byly uzavřeny všechny SELL pozice. V grafu znázorněno červenými liniemi, které se sbíhají do jednoho místa. Jelikož nárůst na měnovém páru USDCAD byl značný, robot se přepnul 7.12.2015 po do tzv. SAFE mode, tedy bezpečnostního režimu, což je v grafu znázorněné vertikální červenou linií, která protíná toto datum. Od počátku bezpečnostního režimu, až do jeho ukončení dne 3.2.2016 nebyly uzavíráný zabezpečovací „hedge“ pozice, a tím byl účet chráněn před možným větším poklesem. Po ukončení SAFE modu přešel obchodní systém do běžného obchodování, kde si převzal zbylé otevřené BUY pozice, na kterých již nyní generuje zisk. Modré linie v grafu zobrazují hranici ziskovosti pro BUY obchody a pro SELL obchody zvlášť.

Jak je vidět ze snímku živého obchodování, systém si poradí bez problému s 15% výkyvem kurzu, a i když je počáteční spekulace na pokles, tj. SELL, obchodní systém vše uzavírá v zisku, i při tomto nárůstu. Statistické modely předpovídají tyto korekce a sinusoidy, na kterých je náš obchodní systém založen.

Bratislava v2.2. live obchodování

10.2.2016

Tak tohle mi nedá nezveřejnit. Právě skončilo jedno z nejdelších čekání na našich obchodních účtech, kdy jsme drželi s AOS Bratislava USDJPY v pozici sell. A zatímco jsme začali s pozicemi „sell“ na ceně 105,80USD a cena vyskočila až na 125USD, tak jsme tyto pozice úspěšně včera uzavřeli se ziskem. AOS Bratislava si s tím poradila perfektně! A samozřejmě během celé doby, co byly otevřené sell, tak robot dokupoval ve směru trendu buy pozice. Skvělé!

usdjpy

20.12.2015

V tomto týdnu jsme se zúčastnili Forex Expo v Kyjevě, kde jsme úspěšně prezentovali náš AOS „Bra­ti­slava Pre­mium“. Otevřeli se nám tak prodejní cesty do Ruska a na Ukrajinu. Produkt natolik zaujal představitele brokerské společnosti Instaforex, že se rozhodla jeho nákup svým klientům dotovat 🙂 Viz nyní v sekci Akce. A co jsme si přivezli? Mnoho nápadů, které pro vás budeme nadále zapracovávat do našich obchodních robotů! Krásný zbytek roku a bohatého Ježíška!

DJ_Kyjev2

DJ_Kyjev3

DJ_Kyjev1

 

11.11.2015

Nadále obchodujeme na našem obchodním účtu na měnových párech GBPCAD, USDCAD a USDJPY. K dispozici máme i větší účet se základním vkladem 20tis EUR, jehož náhled pro zpříjemnění obchodního dne uvádíme níže 🙂

 

24.8.2015

AOS Bratislava Premium je skúsenosťami s predchádzajúcich rokov pripravená na extrémne pohyby, pričom otváranie ďalších pozícií je riadené logikou čo najmenšieho možného rizika pri čo najpravdepodobnejšom vývoji na danom menovom páre. Aj preto pri často historických pohyboch, čo môžete vidieť aj na priloženom grafe ropy, nedochádza k extrémnym prepadom na klientovom účte. V súčasnosti sme svedkami historického pohybu na menovom páre GBPCAD, čo je reakciou na oslabenie ropy (najväčší intradenný prepad ropy za posledných 30 rokov ). Práve na takéto situácie je potrebné byť pripravený, nakoľko sa z času na čas vyskytujú.

ropa

 

Sta­tis­tika obcho­do­vání s AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion za 1. polo­letí 2015

20.8.2015

Máme pro vás statistiku úspěšnosti obchodování na prvních 8 měsíců tohoto roku. Obrázek můžete zvětšit po kliknutí. Statistika je převzata z nezávislého analytického serveru myfxbook.com

Blog1

15.7.2015

I nadále náš automatický obchodní systém sleduje vývoj na GBPCAD, kdy od začátku obchodování na daném páru nedochází ke korekcím v růstu. Nárůst ceny od spuštění je již 1100 bodů. Právě na takovéto události slouží v AOS bratislava premium tzv. safe mod, který řídí obchody v této situaci.

S růstem ceny již nedochází jen k otevírání dalších sell pozic, ale i tzv. hedgovym buy pozicím, které zabraňují dalšímu navyšování otevřených obchodů proti postupu měnového páru.

Při poklese se uzavřou všechny sell pozici při nejbližší možné příležitosti v černých číslech. Po jejich uzavření bude AOS nadále pracovat s buy pozicemi, původně otevřenými jako hedge.

I když se tento princip může zdát složitý, je důležité, že funguje 🙂

24.6.2015

Na obchodním účtě došlo k dalšímu vkladu, který byl o velikosti 154USD a ke kterému byl udělen opět 55% bonus, tedy 84,70USD. Na účtě se nyní obchodují měnové páry USDCAD, USDJPY a GBPCAD. Všechny 3 páry s nastavením „superconservative“. Jednotlivá nastavení vysvětlujeme na pravidelných webinářích. A protože zájem je z Vaší strany stále větší, naplánovali jsme pro Vás na prázdniny dvě setkání – jedno v Trenčíně a druhé v Praze. Podívejte se do sekce Webináře a seznámíme Vás s našimi programy, a hlavně uvidíte obchodování s živými penězi na živém účtě!vklad

26.5.2015

Forex robot Bratislava Premium uzavřel všechny v zisku na měnovém páru GBPCAD, a pokračuje v obchodování na stejném měnovém páru + obchody na USDJPY a USDCAD. A snímek obchodování? Podívejte se níže¨. Aktuální zůstatek je 807USD, majetek 785 USD (po odečtení otevřených pozic). Celkový vklad včetně bonusů byl 694 USD. Celkovým ziskem je tak prozatím krásných a brokerem ověřených 16,28%! Na tomto místě je třeba podotknout, že Forex robot obchoduje s jakoukoli částku. Vklad 694USD na reálný účet je malým zlomkem skutečného potenciálu obchodního systému.

26_5_2015

18.5.2015

Momentálně na trhu zažíváme období snížené volatility. Přidali jsme měnový pár USDCAD, na kterém nastavujeme AOS Bratislava Premium Edition na risk level „superconservative“

Na měnovém páru GBPCAD máme AOS nastavené na vypínání. Po uzavření všech obchodních pozicí nastavíme AOS též na superconservative, jelikož na páru momentálně probíhá obchodování s agesivním nastavením. Zároveň předpokládáme, že po období snížené volatility (malých pohybů) přijde období, kdy se pohyby zvýší, a na to chceme být připraveni. I proto zveřejňujeme naše nastavení obchodování s AOS na našem Twitter účtu, abyste byly vždy informování o změnách.

27.3.2015

Sledovali jste naši účast na mezinárodní soutěži v obchodování na měnovém trhu FOREX? Pořadatelem byl server Cashbackforex.com a broker IamFX, na kterém byly puštěny soutěžní Metatradery.

Účastnil se náš robot AOS Bratislava Premium Edition ve standardním nastavení. Aby byly výsledky v rámci jednoho soutěžního měsíce zajímavé, pustili jsme robota na 4 měnové páry a znásobili tak jak riziko, tak ziskovost.

A výsledek? Bez jakéhokoli našeho zásahu po celý měsíc zhodnotila na FOREX trhu AOS Bratislava Premium Edition obchodní účet o 10,94%.

Soutěže se zúčastnilo 1267 obchodníků a 1177 jsme nechali za sebou! Obsadili jsme krásné 90. místo mezi obchodníky, kteří trávili u svých obchodních terminálů dlouhé dny a hodiny s manuálním obchodováním. Náš AOS zvládl přesně práci, kterou jsme po něm chtěli, tedy obchodoval bez jakéhokoli zásahu a vložené prostředky zhodnotil o 10,94% za měsíc!

Detaily soutěže zde: https://www.cashbackforex.com/en-US/trading-contests.aspx

cashback proof

 

 

13.2. 2015

Přidali jsme měnový pár GBPCAD v režimu „superconservative“, což je poslení add-on do AOS Bratislava Premium Edition. Uzavřeli jsme již 19,37USD zisku, což dává krásnou měsíční statistiku zisk 4,32%. 

3.2.2015

A máme spuštěno. Na účtu č. 2106822 jsme zažádali o úvodní 55% bonus, který byl připsán 27.1. Nyní jsme spustili AOS Bratislava Premium edititon na měnovém páru USDJPY. Sledujte s námi, jak se nám v obchodování bude dařit. Chcete se přidat nebo jen poradit? Kontaktujte nás!

Číslo     
Čas     
Typ
Poznámka     
Profit     
1201038702 27.01.2015 22:26:13 balance WELCOME BONUS 55% 246.40
1200991720 27.01.2015 13:05:40 balance OWN-MONEY 5264232-2106822 448.00
Handy Tips

27.1 2014

V minulém roce jste s námi sledovali vývoj při obchodování s AOS Bratislava na měnovém páru EURUSD. A protože jsme v prosinci 2014 přinesli novinku s názvem „Bratislava Premium Edition“, nebylo by od nás fér neukázat obchodování na živém účtu s živými penězi. Výchozím bodem je tedy datum 27.1. 2014 a 694,40 USD. Sledujte s námi celý rok, jak bude nový AOS obchodovat. Nebudeme v řadě ostatních, kteří se prezentují jen historickými daty. My pouštíme své systémy na svých živých účtech! Vývoj sledujte dále v tomto blogu

Tento týden čekáme na zveřejnění stanoviska americké centrální banky FED. Jelikož je měnový pár EURUSD na letitých minimech, počkáme pro jistotu na tyto zprávy a následně vybereme vhodný měnový pár pro naše obchody. Vše se dozvíte 😉

 

↓↓↓Sledujte nás i na Facebooku↓↓↓

Archiv blogu 2014

Jak jsme začali...

Blog jsme se rozhodli psát proto, abyste měli možnost společně s námi sledovat obchodování s automatickým obchodním systémem „Bratislava“ a Paris Grid na reálném účtu s reálnými penězi.

Vzhledem k tomu, že k AOS Bratislava je minimálním požadovaným vkladem 6000 USD u standardního brokera, vybrali jsme brokera, který umožňuje obchodovat s tzv. nanoloty. V čem je rozdíl? U klasického brokera je minimální velikost obchodu cca 1000USD (0,01lot, tzv. mikrolot). U vybraných brokerů je ale možno uzavřít minimální obchod už za 100USD (0,001lot tzv. nanolot). Z důvodu, aby byl automatický obchodní systém přístupný všem, rozhodli jsme se tedy demonstrovat obchodování s vkladem 600USD.

Na ukázkovém účtu v levé části obrazovky vidíte obchodování s naší novinkou: AOS Paris Grid na účtu o vkladu 1000USD.

A jak probíhá naše obchodování?

1) v první řadě bylo třeba otevřít obchodní účet.

2) po zaslání peněz na účet jsme se přihlásili do aplikace Metatrader, kterou broker poskytuje zdarma

3) do aplikace Metatrader jsme nahráli automatický obchodní systém dle návodu, který dostanou všichni klienti při nákupu (naše technická podpora je k dispozici kdykoli pro upřesnění jednotlivých nastavení)

4) obchodní systém umisťuje první obchody

A jaké ty obchody jsou a jak jsou úspěšné? To sledujte vlevo :)