Obchodní nástroje

Obchodní nástroje pro obchodování FOREX

Ne každý z nás si přeje svěřit veškeré rozhodování automatickému systému. Z toho důvodů přinášíme i další 4 obchodní nástroje, které Vám usnadní obchodování. Pomohou Vám v obchodech, u kterých čekáte na průnik konkrétních technických indikátorů, nebo jen proražení supportů či rezistencí.

Obchodní nástroje

Channel EA

Automatický obchodní systém založen na trendovém kanálu. Funguje na jakémkoli měnovém páru, jakékoli časové ose. Tento nástroj Vám usnadní obchodování v tom, že si sami zakreslíte trendový kanál. Při proražení kanálu o předem specifikovaný počet bodů směrem nahoru, je vykonán příkaz typu BUY, při proražení kanálu směrem dolů je vykonán SELL.

Obchodní nástroj Channel EA

Channel EA můžete nakoupit zde:  Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objednat

Parabolic EA

Automatický obchodní systém, který pracuje s indikátorem Parabolic SAR, integrovaným v aplikaci Metatrader. Jedná se o jeden z nejoblíbenějších indikátorů vůbec. Funkce robota je znázorněna v následujícím grafu:

Obchodní nástroj Parabolic EA

Tečkované linie pod cenou stanoví trailing stop pro dlouhé pozice a linie nad cenou stanoví trailing stop pro krátké pozice. Na počátku pohybu Parabolic SAR poskytuje větší rozsah mezi cenou a trailing stopem. Jak se trend pohybuje, vzdálenost mezi cenou a indikátorem se zmenší, což vytvoří užší stop-loss s tím, jak se cena pohybuje Vašim směrem. Automat na prvním bodu pod grafem nakupuje, na prvním bodu nad grafem prodává.

Parabolic EA můžete nakoupit zde: Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objednat

EMA Cross Trader

Tento robot používá k obchodování dva klouzavé průměry. Při křížení exponenciálních klouzavých průměrů seshora prodává, při křížení zespodu kupuje.

Pohyblivé průměry patří k nejpopulárnějším a nejjednodušším nástrojům technické analýzy. „Uhladí“ série dat na grafu, takže je jednodušší určit trendy, což je velice užitečné na volatilních trzích. Také jsou stavebními kameny pro mnoho technických indikátorů a ukazatelů. Nejběžnějšími pohyblivými průměry jsou jednoduchý pohyblivý průměr a exponenciální pohyblivý průměr, který je použit v našem robotu.

Obchodní nástroj Cross Trader

EMA Cross Trader můžete nakoupit zde: Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objednat

Trendline EA

Trendové čáry jsou již dávno známým prvkem. Teorie tohoto silného technického prvku vychází ze skutečnosti, že trhy mají tendenci stále směřovat určitým směrem. Za tyto směry považujeme býčí (rostoucí), medvědí (klesající) trh nebo trh jdoucí do strany.

Konstrukce a znázornění trendových čar v grafu je velice jednoduchá. Základní pravidlo pro znázorňování trendových čar nám říká, že chceme-li na grafu zjistit, zda se jedná o býčí trend, tak se snažíme propojovat tzv. low na jednotlivých úsečkách. Pro znázornění medvědí trendu je analogie opačná, propojujeme tzv. high na jednotlivých úsečkách.

Vstup do Long pozice po proražení:

Obchodní nástroj Trendline

Automatický obchodní systém Trendline vychází z trendové linie, kterou si sami do grafu zakreslíte. Po proražení trendové linie o předem stanovený počet bodů vykoná robot obchod o stanovené velikosti (+ zadá stop loss + výběr zisku)

Trendline EA můžete nakoupit zde: Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objednat

 

Pro­fit Panel

Pro­fit panel vám umožní jed­no­du­ché obcho­do­vání přímo z grafu. Stačí zadat poža­do­va­nou veli­kost lotu, SL, TP a můžete jed­ním klik­nu­tím ote­ví­rat pozice. Stejně jak můžete jed­ním kli­kem zaví­rat vše zis­kové, vše ztrá­tové, a to jak na BUY, tak na SELL pozi­cích zvlášť nebo dohro­mady. Další sou­částí je linie, které jed­no­duše spo­čítá dosa­ži­telný zisk/ztrátu


ProfitPanel 

Profit panel můžete nakoupit zde:  Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objednat

Objednejte si celý balík 4 obchodních nástrojů a získejte 2+2 nástroje zdarma + navíc obchodní skripty!

Plná licence: cena 2390,- Kč /100 EUR Objednat

Obchodní skripty:

CloseALL: uzavře ihned všechny otevřené obchody
CloseAllLosing: uzavře ihned všechny ztrátové obchody
CloseAllProfitable: uzavře ihned všechny ziskové obchody
OpenBuy: ihned otevře Buy obchod – lze nastavit Take Profit, Stop Loss, velikost lotu
OpenSell: ihned otevře Sell obchod – lze nastavit Take Profit, Stop Loss, velikost lotu

Skripty

Profit Panel:

Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objednat

Channel EA:

Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objednat

Parabolic EA:

Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objednat

EMA Cross Trader:

Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objednat

Trendline EA:

Plná licence: cena 1190,- Kč / 50 EUR Objednat

Komplet balík + skripty:

Plná licence: cena 2390,- Kč /100 EUR Objednat