Automatický obchodní systém - obchodování podle prověřených pravidel

automatický obchodní systém

1. krok: AOS

Vyberte si z naší nabídky automatických obchodních systémů (AOS). AOS vykonává obchodní příkazy podle předem stanovené logiky. Nezná STRES a PSYCHIKU. Doporučujeme AOS Bratislava Premium Edition

forex robot

2. krok: Broker

Otevřete si obchodní účet u forexového brokera, který má k dispozici obchodní software „Metatrader 4“. Společně do tohoto SW doinstalujeme propojení s obchodním systémem

AOS

3. krok: Server

Nyní již bude Forex robot obchodovat 24h denně. Nechcete mít neustále zapnutý počítač? Vyberte si z nabídky VPS serverů optimalizovaných pro provoz forex robotů

automatické obchodování

4. krok: Výsledky

Sledujte výsledky obchodování. S námi jste v péči profesionálů. Jsme členové Currency and Futures Traders Association (CFTA) a IAFT. Aktuální nastavení AOS každý týden na Twitteru

Novinky

Automatický obchodní systém zdarma 1.2.2017

Auto­ma­tický obchodní sys­tém zdarma Chtěli byste začít obcho­do­vat na měno­vém trhu FOREX a nevíte jak? Pokud chcete vyzkou­šet auto­ma­tické obchodní sys­témy nebo indi­ká­tory, nabí­zíme mož­nost spon­zo­ro­va­ného nákupu na našem spe­ci­a­li­zo­va­ném webo­vém por­tálu www.obchodujeme.eu Por­tál www.obchodujeme.eu je drži­te­lem oce­nění Best Forex Robot z veletrhu China Forex Expo 2016, a auto­rem dlou­ho­době zis­ko­vých... Čtěte dál »

Úspěšný Forex robot AOS Bratislava Premium se dočkal nové verze 5.12.2016

Před­sta­vu­jeme vám zcela novou verzi soft­ware AOS Bra­ti­slava © Pre­mium Edi­tion v 3.0, kte­rou již brzy uve­deme na trh. Vylep­šený Forex robot si bude sám načí­tat zprávy, které se pro­mí­tají do finanč­ního trhu, a samo­statně je efektně vyu­žije při obcho­do­vání na měno­vém trhu Forex. Soft­ware AOS Bra­ti­slava © Pre­mium Edi­tion vám pomáhá obcho­do­vat... Čtěte dál »

Velký test AOS Bratislava Premium Edition 24.11.2016

Při­pra­vili jsme pro vás velký test AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­ton. Úče­lem tohoto vel­kého testu AOS Bra­ti­slava Pre­mium Edi­tion bylo vyzkou­šet tento SW v růz­ných trž­ních situ­a­cích, na růz­ných měno­vých párech, s odliš­ným nasta­ve­ním. Z těchto výsledků vyply­nou opti­mální nasta­vení, a pře­hled dosa­že­ných poten­ci­ál­ních zisků vs. postou­pené riziko. Jak jsme testovali?... Čtěte dál »

Chcete odebírat novinky emailem?

Jak obchodovat na burze ?

Forex robot

Automatické obchodní systémy – AOS (Expert Advisors) jsou jednoduchým a účinným nástrojem, jak obchodovat akcie a měnový trh Forex.

Pokud nemáte čas trávit čas analýzami investičních příležitostí, nebo hledáte jednoduše jen pasivní příjem, jsou automatické obchodní systémy právě pro vás. Jediné co potřebujete k jejich spuštění je broker, a právě náš software. Tento SW Vám zajistí vyhledávání investičních příležitostí 24h denně, 5 dní v týdnu. SW potom buď sám obchoduje, nebo vám zasílá upozornění na investiční příležitosti.

Automatické obchodní systémy nejsou závislé na aktuálním vývoji trhu, jako například u akcií, protože mohou vydělávat v jakékoliv fázi hospodářského cyklu. Navíc mohou sledovat vývoj řady navzájem nekorelovaných aktiv, což jim umožňuje účinně diverzifikovat rizika.

Z aktuální nabídky pro vás vybíráme AOS Bratislava premium. Více v sekci Akce.

Mluvili o nás

Akcie

Apple Inc. (AAPL) Microsoft Corporation (MSFT) Intel Corporation (INTC)

Reálné výsledky našich systémů

AOS Bratislava Premium AOS Paris Grid

Automatický obchodní systém (forex robot)

je skupina pevně daných pravidel, která jednoznačně určují, kdy vstoupit do trhu, jak omezit riziko a kdy pozici uzavřít.

Jedná se o počítačové programy založené na technické analýze (analýze grafů), které na základě dat z burzy určují, kdy nakoupit a prodat. Plně automaticky generují obchodní pokyny, které samy zadávají na burzu. Investor nemusí žádným způsobem zasahovat do strategie nebo zadávat pokyny. Má však možnost obchodování na svém účtu v reálném čase monitorovat a systém kdykoliv ukončit.

  • obchodování podle prověřených pravidel
  • investice na vzestup i pokles kurzu
  • zajímavé výnosy kdykoliv
  • obchody bez emocí

Naše systémy znáte pod názvy jako automatické obchodní systémy, automatický forex, forex, expert advisor, EA, mql, mt4, ex4, pasivní příjem, AOS, Fap Turbo, AOS Bratislava, forex signály, a další. Vše najdete na našich stránkách.

Translate »