Automatické obchodní systémy: vysoké zisky nebo ztráta? :::

Automatické obchodní systémy: vysoké zisky nebo ztráta?

V myslích mnoha lidí neustále převládá představa, že obchodování na burze je vhodné jen pro pár vyvolených, kteří tráví celé dny sledováním komplexních grafů a křivek vývoje kurzů, na základě kterých musí okamžitě reagovat a provádět se svým financemi složité operace. Doba se však mění a stále rozšířenější informační technologie začaly výrazným způsobem přispívat i do této sféry. Na trhu se objevují automatické obchodně systémy (AOS), které by měly umožnit provádět tento typ obchodování novým zájemcům a zároveň ho výrazně usnadnit ostříleným hráčem. Jak spolehlivě však fungují v praxi?

Na objektivní zodpovězení této otázky je třeba pochopit, jak funguje samotné obchodování. Na základě aktuálního vývoje a situace na burze se obchodníci musí rozhodnout, zda aktivum prodat nebo koupit a aby byl výsledkem zisk, musí vystihnout správný čas, protože hodnota objektu jejich zájmu se neustále dynamicky mění, ať už jde o akcii, komoditu nebo měnu. Očekávaný předpoklad budoucího vývoje je tedy klíčový a rozhoduje o tom, zda bude výsledná finanční hodnota v plusu, nebo naopak ve ztrátě. Nárůst a pokles hodnoty však nemusí být ovlivněn pouze jejich vývojem v minulosti, ale i vnějšími činiteli a okolnostmi, které obchodníci pečlivě sledují.

Forex robot vs manuální obchodování

Můžeme se podívat například na akcie technologických společností a jejich vývoj s ohledem na změnu v produktovém portfoliu a v dalších činitelích. Obchodníci s akciemi dlouhodobě sledují všechny objektivní změny, ale i dohady týkající se dané společnosti a na základě nich reagují. Pokud je například ohlášena konference, kde mají být představeny průlomové produkty, dá se předpokládat, že hodnota akcií bude stoupat a relevantní je jejich nákup. Naopak, pokud úniky prozradí, že připravované produkty nejsou dostatečně inovativní a nesledují aktuální trendy v dané oblasti, investoři mohou být po představení zklamaní, což vyvolá pokles hodnoty samotných akcií. Takovými činiteli mohou být i další okolnosti předurčující budoucí vývoj jako například přijetí nových renomovaných odborníků, změny ve vedení společnosti, upravení marketingové strategie a rozšíření distribuce produktů na nové trhy.

Forex trh a měnové kurzy

Takové a podobné změny provázejí i obchodování s jinými ekonomickými produkty. V případě vývoje měnových kurzů jde například o změny ve stavu ekonomiky států, ve kterých se měna používá nebo změny v ekonomikách, které s těmito státy mají uzavřeny obchodní smlouvy. Obecně se však dá říci, že činitele ovlivňující progresivní a recesivní vlivy na vývoj předmětných produktů je možné považovat za pomyslné proměnné vystupující v komplexní rovnici. A právě s nimi pracují automatické obchodní systémy.

Jak přesně funguje automatický obchodní systém?

Ať už si to obchodníci uvědomují nebo ne, jejich rozhodnutí v oblasti obchodování na burze jsou v principu založeny na matematice. Vztahy a znalosti plynoucí z matematických analýz a pravděpodobnostních rovnic proto využívají i aplikace AOS a v některých ohledech mají před osobami obchodujícími bez nich náskok či dokonce výhodu. Vývoj cen a ostatní činitelé totiž mohou sledovat nepřetržitě, bez odpočinku a spánku v reálném čase, s vysokým výpočetním výkonem mohou data vyhodnocovat rychleji a nezanedbatelný je i fakt, že vzhledem k fungování podle přesně určených algoritmů, jejich rozhodnutí neovlivňuje stres a jiné nežádané vlivy. To je velkou výhodou zejména při obchodování na světových burzách, při kterých je čas důležitých obchodů vázán na rozdílnou denní doba v jiných časových pásmech. AOS tak může sledovat vývoj uprostřed noci za vás. Díky tomu vše funguje mnohem přesněji, nákupy a prodeje jsou dynamičtější a v širším časovém intervalu, než by to dokázal sám uživatel. Obchodníkovi také šetří čas a uchrání ho před značnou částí stresu. Není to však jen čas strávený prováděním obchodů. AOS totiž může načítat aktuální zprávy z trhu a ušetří vám drahocenný čas při sledování článků a novinových titulků o vývoji ekonomické situace. Může zároveň zrealizovat operaci v milisekundách, takže má před obchodníky náskok i v oblasti vystižení žádaného momentu.

Obchodovat na Forexu může pomocí AOS téměř každý

Prvním krokem k úspěchu při obchodování na světových burzách je výběr správného brokera, protože samotná aplikace v počítači nečerpá data přímo ze světových burz. Fungováním AOS se zabývá například náš portál obchodujeme.eu, který má v této oblasti dlouholetou praxi a patří mezi spolehlivá řešení s množstvím spokojených zákazníků. Po získání potřebného systému do něj obchodník zpočátku zadá všechny parametry, podle kterých se má aplikace řídit. Znamená to, že samotné AOS nerozhoduje o vašich penězích za vás, ale naopak, postupuje přesně podle vámi zvolených postupů a určených kritérií.

Po spuštění tedy například sleduje vývoj kurzů, a pokud kurz dosáhne určený interval, provede obchod. Na uživateli aplikace zároveň záleží, jaké množství financí je možné v dané situaci použít a kolik jednotek v jaké hodnotě může AOS nakoupit či prodat, takže je vyloučeno, že by došlo k neplánovanému obchodu. Kromě obchodních limitů je možné stanovit i míru rizika.

Pokud by si však uživatel z jakéhokoliv důvodu nepřál, aby aplikace s jeho financemi nakládala za něj, může si nastavit oznámení SMS zprávou nebo emailem, prostřednictvím kterých je okamžitě informován, že sledované parametry dosáhly očekávané hodnoty a následně se sám rozhodne, zda obchod zrealizuje, nebo ne. AOS tedy vůbec nemusí být náhradou za vlastní úsudek, ale může se stát jen jakousi pomůckou či nástrojem pro nepřetržité sledování.

Nejpokročilejší AOS mají dokonce implementovanou ověřenou strategii, která se osvědčila a funguje nejspolehlivěji. Ta je ideální nejen pro ostřílené obchodníky, kterým ušetří čas strávený s nastavováním, ale zejména pro začínající uživatele. Ti tak nemusí mít vysokou úroveň znalostí o tom, jak se trh pohybuje, a proto je pro ně obchodování na burze přes AOS mnohem jednodušší. V konečném důsledku tedy stačí, když si vyberou vhodné AOS, v něm si zvolí míru rizika, měnové páry, akcie nebo komodity, na kterých chtějí obchodovat a následně stačí program zapnout. Pak už jen sledují výsledky a v případě potřeby mohou nastavení s mírou rizika změnit.

Druhá strana mince forex robotů

Každá mince má však dvě strany a také v tomto segmentu se objevuje několik nevýhod. Stejně jako v případě přímého obchodování, i u AOS jsou do značné míry způsobeno lidským faktorem. Program totiž pracuje jen tak, jak je vytvořen a nastaven a s takovými daty, jaká má k dispozici. Pokud tedy dojde k chybě nebo nežádaným výsledkům, pochybení je vyvoláno samotným uživatelem. Jak tedy předejít chybám při používání AOS?

V první řadě je třeba správně odhadnout a nastavit míru rizika. Při všech obchodech totiž platí, že zisk je nepřímo úměrný výšce hrozícího rizika. Pokud jsou tedy vstupní parametry příliš optimalizované na konkrétní idealizovanou situaci, může se stát, že nikdy nenastane a obchodník tedy nemůže čekat rekordní zisky. Na druhé straně, velká tolerance by mohla vyvolat nechtěné obchody a vysoké finanční ztráty. I v tomto případě tedy platí, že ideální je zlatá střední cesta a nastavování kritérií se zdravým rozumem.

Aktualizace a nastavení AOS

Celý svět je zároveň dynamický, a to platí i o trzích, proto nelze předpokládat, že automatické obchodování na burze, ačkoli název může zavádět, bude samostatným strojem na peníze, který stačí jednou zpočátku nastavit a od toho momentu už bude nepřetržitě generovat čistý zisk. Obchodník by měl navolené parametry časem průběžně přehodnocovat, měnit a přizpůsobovat tak, jak si to situace vyžaduje. Je tedy třeba pamatovat na to, že aplikace bude reagovat pouze na činitele, které uživatel sám v úvodu zvolil a jeho parametry nebude časem sama přizpůsobovat. Pokud se však rozhodnete pro koupi komerčního AOS, měli byste se ujistit, že v ceně jsou zahrnuty i důležité aktualizace a doporučení na aktuální nastavení. Taková doporučení vydává server obchodujeme.eu na své Facebookové stránce.

Netřeba zapomenout ani na technické řešení problému. Pokud se rozhodnete pro služby od spolehlivého zdroje jako obchodujeme.eu, stále je to jen polovina úspěchu. Nedílnou součástí každého projektu z odvětví informačních technologií totiž není jen softwarová, ale i hardwarová stránka. Hned na začátku je tedy žádoucí investice do dobrého hardwarového vybavení i do spolehlivého internetu. Případné výpadky a nestabilita vás totiž mohou vyjít draho. Tento problém je ale možné vyřešit ještě elegantnějším způsobem. Pokud se nechcete starat o údržbu hardwaru a stav internetového připojení, případně na to ani nemáte čas, můžete využít VPS server, který funguje 24 hodin denně a můžete se k němu připojit z jakéhokoli mobilního zařízení nebo počítače.

AOS jako budoucnost obchodování na burze?

Pokud se tedy podíváme na automatické obchodní systémy objektivně, můžeme už nyní říci, že nakonec se bez nich neobejde žádný úspěšný obchodník v této oblasti. Už dnes je díky nim možné nejen získat zkušenosti a začít s obchodováním, ale pokud jste zkušenější obchodníci takto i získáte před „konkurencí“ a výrazně si zjednodušíte obchodování.

A jaký AOS případně zakoupit? Buď si nechat naprogramovat vlastní podle své strategie, nebo vybrat takový, kde si můžete ověřit reálné výsledky na živých účtech na webové stránce či na osobním setkání.

Nejnovější příspěvky

Nejvyšší makléřská licence 19.2.2020

Je třeba si průběžně doplňovat kvalifikaci a neustrnout na místě. Nově vám podporu poskytuje držitel nejvyšší slovenské makléřské licence 🇸🇰. Před šestičlennou komisí jsem byl naposledy na VŠ 🤓😄 A jedeme dál 📈 Už jste si v roce 2020 koupili robota? 😀

Získali jsme cenu Hospodářských Novin 16.10.2019

Dnes jsme přebrali cenu Hospodářských novin.🥇 Firma Automatické obchodní systémy sro získala ocenění „Krajský finalista“ v soutěži Vodafone Firma roku 2019 ve Středočeském kraji. Všem, kteří nám k tomuto oceněni pomohli, moc děkujeme! Především děkujeme zaměstnancům a zákazníkům za báječnou spolupráci.