AOS Bratislava Premium Edition MINI

AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium Edi­tion MINI

AOS zdarma s kvalitou vítěze China Forex Expo

mini­mální kapi­tál: 1000USD

maximální kapitál: 1500USD

měnové páry: EURUSD, USDCHF

stra­te­gie: mate­ma­tická a spek­t­rální ana­lýza měno­vého trhu, obchodování fundamentálních zpráv, hedge

oče­ká­vaný výnos: 1-3% měsíčně

cena: zdarma, aktivační poplatek: 250Kč, navíc tričko s logem AOS Bratislava Premium (k vyzvednutí v Praze)

omezení: sponzorovaný nákup od brokera, použití pouze u něj, na 1 live obchodní účet

autor: Ing. David Jukl (CZ) & Ras­ti­slav Ruman (SR)

Verze AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium MINI je stej­ným pro­duk­tem jako AOS Bra­ti­slava Pre­mium, má pouze ome­zená některá nastavení viz tabulka níže. Tato verze, kterou je AOS zdarma, je vhodná pro začí­na­jící obchod­níky s men­ším počá­teč­ním vkla­dem, a bez poža­davku na obcho­do­vání všech dostup­ných měno­vých párů a CFD. Je zde fixně nastavená velikost lotu 0,01 a měnové páry EURUSD a USDCHF.

Volba AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium MINI je ideální pro obchodníky, kteří nechtějí zbytečně utrácet za obchodní SW, a dávají přednost okamžitému obchodování bez fixních nákladů.

Funkčnost AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium MINI je totožná jako u Plné verze a verze Lite. Jedná se o verzi AOS zdarma. Nejsou zde pouze dostupné obchodní strategie agressive, conservative a normal. Je zde dostupná pouze strategie superconservative, která ve Velkém testu AOS Bratislava dopadla nejlépe ve vztahu risk/zisk.

Tabulka rozdílů mezi verzí MINI, LITE a Plnou verzí

Jak je z tabulky patrné, velikost lotu nelze měnit. Je přednastavená na obchodní kapitál 1000USD velikostí 0,01. Tento kapitál je dostačující pro použití 1-2 měnových párů u brokera Instaforex. U jiných brokerů by byl kapitálový požadavek 10.000USD, jak vysvětlujeme v sekci FAQ (Často kladené otázky)

Proč u jed­noho bro­kera potře­buji mini­málně 1.000USD a u jiného 10.000USD

Někteří bro­keři, jako např. Insta­fo­rex mají veli­kost lotu 10x menší než jiní bro­keři (FXDD, FXCM, XTB, Admi­ral…) . Veli­kost 1 lotu na měno­vém páru EURUSD má tak hod­notu u Insta­fo­rexu 10.000EUR, zatímco u ostat­ních bro­kerů má tento lot hod­notu 100.000EUR. Mini­mál­ním zob­cho­do­va­tel­ným obje­mem je 0,01 lotu, což je u Insta­fo­rexu 0,01 x 10.000 = 100EUR a u ostat­ních bro­kerů 0,01 x 100.000 = 1.000 EUR. Z toho důvodu je u Insta­fo­rexu potřeba 10x menší kapi­tál než u jiných brokerů.

Aby verze AOS Bra­ti­slava ® Pre­mium MINI správně fungovala, využíváme obchodního Instaforex účtu, který byl otevřen přesně dle postupu uvedeného na stránce brokera zde: http://czech.instafx-world.com/en/bratislava_mini.php Jelikož se jedná o akci sponzorovanou brokerem, a též abychom si byli jisti, že AOS bude fungovat i pro vás správně, poskytneme ho pouze pokud dodržíte stejný postup jako my, tedy postup z uvedené stránky.  

Sledujte s námi vývoj online!! Aktualizace každých 5 minut 

demo účet

live účet

statistika obchodování s AOS Bratislava Premium Edition, nastavení „superconservative“

Proč AOS zdarma?

Jednoduše proto, abyste si vyzkoušeli logiku a fukčnost automatických obchodních systémů u vítěze China Forex Expo 2016, a seznámili se s kvalitou našich produktů. Vždy vám dáme možnost upgradovat na verzi Lite nebo Full

AOS je zcela zdarma.

Aktivační poplatek 250Kč zahrnuje: úvodní nastavení, přiřazení seriových klíčů a vygenerování přístupových údajů.

Veškeré dotazy k otevření účtu či konzultace směřujte přímo na brokera. Portál obchodujeme.eu je distributorem a prodejcem SW. Veškeré rady ohledně otevření účtu, vkladů a výběrů s Vámi vyřeší právě broker.

Bratislava Premium MINI

aktivační poplatek: cena 250 Kč / 9,99 EUR

Objednat

Toto dílo podléhá autorským právům

V kostce

DEMO Obchodního systému

Demo můžete zdarma otestovat zde

Jak funguje AOS Bratislava ®  Premium

Náhled na obchodování na živém účtu - vklad 22tis USD

  • 1. FOREX robot se spektrální analýzou měnových trhů
  • Každý obchod zajištěný hedge obchodem
  • Inteligentní pokyny použité pro otevírání i uzavírání obchodů
  • Nenáročný na úvodní kapitál
  • Jednoduchá instalace
  • Na výběr 2 měnové páry:
    • EURUSD
    • USDCHF