Automatický obchodní systém zdarma :::

Automatický obchodní systém zdarma

Chtěli byste začít obcho­do­vat na měno­vém trhu FOREX a nevíte jak? Pokud chcete vyzkou­šet auto­ma­tické obchodní sys­témy nebo indi­ká­tory, nabí­zíme mož­nost spon­zo­ro­va­ného nákupu na našem spe­ci­a­li­zo­va­ném webo­vém por­tálu www.obchodujeme.eu

Por­tál www.obchodujeme.eu je drži­te­lem oce­nění Best Forex Robot z veletrhu China Forex Expo 2016, a auto­rem dlou­ho­době zis­ko­vých auto­ma­tic­kých obchod­ních sys­témů. Též se zabývá pro­gra­mo­vání auto­ma­tic­kých obchod­ních sys­témů na komerční bázi.

Abychom Vám obcho­do­vání s AOS usnad­nili, při­ná­šíme pro vás dotaci na nákup jaké­ho­koli AOS, indi­ká­toru a VPS od bro­kera Insta­fo­rex. Zís­kejte tak auto­ma­tický obchodní sys­tém zcela zdarma. Naším tipem je AOS Bratislava Premium Edition, Europe Trading Box a Fundamental Trader

Vyberte si auto­ma­tický obchodní sys­tém nebo indi­ká­tor z naší nabídky, a nechte si ho pro­pla­tit od brokera. Více informací přímo na stránkách brokera zde

Tuto nabídku je třeba využít přímo na webu brokera. Neposkytujeme finanční poradenství, a tak veškeré konzultace ohledně společnosti Instaforex směřujte přímo na ni.

Nejnovější příspěvky

Tradiční akce ShowFX World v Praze 12.2.2019

Pojďte se s námi již tradičně potkat v Praze na forexové akci ShowFX World 16.2.2019. Co vás tentokrát čeká? 5 důvodů, proč byste si tento víkend neměli nechat ujít Finanční Konferenci ShowFx World Jestliže jste obchodník působící na českém či slovenském trhu anebo máte jen zájem o obchod a investice,... Čtěte dál »

Jak optimalizovat automatické obchodní systémy 3.10.2018

Tento článek vám ukáže, jak optimalizovat a testovat automatické obchodní systémy, neboli AOS, v prostředí terminálu MT4. V diskuzích se většina uživatelů shodne na tom, že ideálním výchozím stavem pro testování jsou ticková data. Tedy nejpodrobnější data, která nám je broker schopen poskytnout, s čímž nelze než souhlasit. Zároveň je nutné využít... Čtěte dál »