Automatický obchodní systém zdarma :::

Automatický obchodní systém zdarma

Chtěli byste začít obcho­do­vat na měno­vém trhu FOREX a nevíte jak? Pokud chcete vyzkou­šet auto­ma­tické obchodní sys­témy nebo indi­ká­tory, nabí­zíme mož­nost spon­zo­ro­va­ného nákupu na našem spe­ci­a­li­zo­va­ném webo­vém por­tálu www.obchodujeme.eu

Por­tál www.obchodujeme.eu je drži­te­lem oce­nění Best Forex Robot z veletrhu China Forex Expo 2016, a auto­rem dlou­ho­době zis­ko­vých auto­ma­tic­kých obchod­ních sys­témů. Též se zabývá pro­gra­mo­vání auto­ma­tic­kých obchod­ních sys­témů na komerční bázi.

Abychom Vám obcho­do­vání s AOS usnad­nili, při­ná­šíme pro vás dotaci na nákup jaké­ho­koli AOS, indi­ká­toru a VPS od bro­kera Insta­fo­rex. Zís­kejte tak auto­ma­tický obchodní sys­tém zcela zdarma. Naším tipem je AOS Bratislava Premium Edition, Europe Trading Box a Fundamental Trader

Vyberte si auto­ma­tický obchodní sys­tém nebo indi­ká­tor z naší nabídky, a nechte si ho pro­pla­tit od brokera. Více informací přímo na stránkách brokera zde

Tuto nabídku je třeba využít přímo na webu brokera. Neposkytujeme finanční poradenství, a tak veškeré konzultace ohledně společnosti Instaforex směřujte přímo na ni.

Nejnovější příspěvky

Nejvyšší makléřská licence 19.2.2020

Je třeba si průběžně doplňovat kvalifikaci a neustrnout na místě. Nově vám podporu poskytuje držitel nejvyšší slovenské makléřské licence 🇸🇰. Před šestičlennou komisí jsem byl naposledy na VŠ 🤓😄 A jedeme dál 📈 Už jste si v roce 2020 koupili robota? 😀

Získali jsme cenu Hospodářských Novin 16.10.2019

Dnes jsme přebrali cenu Hospodářských novin.🥇 Firma Automatické obchodní systémy sro získala ocenění „Krajský finalista“ v soutěži Vodafone Firma roku 2019 ve Středočeském kraji. Všem, kteří nám k tomuto oceněni pomohli, moc děkujeme! Především děkujeme zaměstnancům a zákazníkům za báječnou spolupráci.