Detaily aktuální verze

Automatický obchodní systém Bratislava Premium Edition

3. dubna 2018 verze 3.5


Upraveno zobrazování času GMT, který při špatně nastaveném časovém pásmu v PC mohl způsobit, že se fundamentální zprávy nezobrazovaly ve správný čas.

Přidán trailing při situaci, kdy se AOS dostává z tzv. bezpečnostního režimu Safe Mode. V předchozí verzi se všechny obchody ukončily, pokud byl dosažen celkový zisk 5USD. Nyní ve chvíli, kdy je dosažen zisk 5 USD, je spuštěn trailing. Tedy pokud jsou otevřeny pozice BUY, a cena stále roste, obchody se uzavřou až ve chvíli, kdy profit klesne o předem definovaný krok. Nastavení: SafeModeOFF_TrailStop

6. března 2018 verze 3.4

Přidána položka MaxLoss disable, která má za účel zastavit obchodování a neotevírat další obchody při dosažení definované procentuální ztráty. Tedy např. při dosažení ztráty 5% na jednom měnovém páru jsou všechny obchody na tomto páru vyprodány, a nejsou otevírány nové obchody. V této chvíli se obchodník může rozhodnout, zda v obchodování pokračovat či nikoliv

13. února 2018 verze 3.3

Přidány nové zdroje čtení zpráv (fundamentálních dat), během kterých obchodní systém nemá otevírat obchody

14. března 2017 verze 3.2

Opravena chyba, kdy v případě 5 místného brokera mohl robot zamrznout v případě, že bylo více než 1x otevřeno nastavení robota a s nezměněnými paramentry potvrzeno.

17. února 2017 verze 3.0

Přizpůsobení poslednímu Build MT4 – drobná úprava pro 5 místné brokery, bez vlivu na funkci

15. ledna 2017 verze 3.0

Přidání načítání zpráv z trhu. Přidáno nastavení „AvoidNews“, kde v minutách zadáváme dobu, po kterou se během zveřejňování fundamentálních zpráv nemají otevírat nové obchody.

Přidán generální stoploss „MaxLoss%„, který lze využít např. v agresivní strategii jako prevenci přepnutí obchodování do Safe mode při 5% poklesu.

AOS Bratislava Premium detaily verze 3.0

Položky v levém horním rohu:

detaily forex robot

Account name: název obchodního účtu

Account leverage: použitá páka

Account margin: volná marže

Account number: číslo obchodního účtu

Spread: aktuální spread na měnovém páru = rozdíl mezi nabídkou na poptávkou

Safe mode at: při jakém procentuálním poklesu se sepne bezpečnostní režim „Safe mode“

Initial Lot Size: velikost úvodního otevíracího obchodu

Risk Level: vybraná metoda obchodování, na výběr ze 4 položek

Next Event: následující ekonomická zpráva, kterou AOS načetl z trhu, a bude podle ní obchodovat

 

7. února 2016 verze 2.2

Při přechodu do Safe mode přestáváme zavírat poslední hedge obchod o velikosti Initial Lot size, který mohl způsobit ztrátu na uzavřených pozicích

 

1. února 2016 verze 2.1

Opravena nezávažná mql chyba, která ukazovala 14 dní před expirací seriového číslo datum 1.1.1970

 

12. ledna 2016 verze 2.0

Vydáno: 12.1.2016

Změny oproti verzi 1.3. vydané 16/10/2015:

1) do grafu přidány informace o majiteli účtu, použité finanční páce, využití volné marže, číslo obchodního účtu, aktuální spread, nastavení Safe mode v % , úvodní velikost lotu Initial Lot Size a vybrané nastavení rizika (agresive, normal, conservative, superconservative)

info_graf

2) během obchodování se nově zobrazují 2 žluté horizontální linie, které vykreslí hladinu, na které bude pro BUY a pro všechny SELL pozice dosaženo hodnoty Breakeven, tj nulového zisku. Tyto linie se dynamicky pohybují spolu s aktuální cenovou hladinou, a použitým nastavením rizika. Od této hladiny začínají běžet trailing stop pokyny.

V použitém obrázku se jedná o žluté linie na úrovni 1.1923 a 1.1741

Červené a zelené linie vykreslují pivotní úrovně, na kterých budou otevřeny další obchody

detail grafu AOS Bratislava Premium

3) opraveno uzavírání obchodů v Safe mode, kdy minimální velikostí lotu bylo 0,05 lot. Nyní se velikost pozic v Safe mode snižuje až na 0,01 lot

 

4) opraveno uzavírání posledního otevřeného obchodu o velikosti Initial Lot Size při vstupu do Safe Mode

 

5) vykreslení modrých linií v Safe mode, které ukazují bod zvratu, tedy hodnotu které je třeba dosáhnout, aby byly pozice na kladné nule

 

6) vydána verze LITE, která používá všechny tyto prvky. Je ale limitovaná maximálním vkladem, užším výběrem rizikovosti nastavení, a 2 fixně nastavenými měnovými páry viz tabulka níže

 

Aktuální testy:

broker: Instaforex

vklad: 5000USD

výpisy dostupné po kliknutí na graf

Varianta Aggresive

Agresiv

 

Varianta Normal

Normal

Varianta Conservative

Conservative

 

Varianta Superconservative

Superconservative

AOS Bratislava Premium verze LITE

Verze AOS Bratislava Premium LITE je stejným produktem jako AOS Bratislava Premium, má pouze omezené některé funkcionality viz tabulka níže. Tato verze je vhodná pro začínající obchodníky s menším počátečním vkladem, a bez požadavku na obchodování všech dostupných měnových párů a CFD. Vždy je možné si zvolit 2 měnové páry, na kterých AOS bude spuštěno. Tyto páry budou od nás licenčně nastaveny, a nelze je následně měnit.

AOS_Bratislava_Full_Lite